ahlan wa sahlan

PASTIKAN HIDUP ANDA BERJAYA DUNIA DAN AKHIRAT

Thursday, 15 March 2012

komposisi penduduk akibat perkembangan bijih timah dan getah

Kepadatan penduduk akibat perkembangan bihij timah dan getah menjelang 1921

Pengenalan
Penduduk Tanah Melayu meningkat dari 2.3 juta pada tahun 1911 kepada 4.9 juta pada tahun 1941 akibat kemasukan buruh India dan Cina.
Perkembangan industri dan  getah memerlukan tenaga buruh.
Campur tangan British di negeri-negeri Melayu dan perkembangan  industri bijih timah dan getah mengubah struktur masyarakat Melayu.

Komposisi penduduk Malaya 1911-1947(%)
Kaum/tahun
1911
1921
1931
Cina
Melayu
India
Lain-lain
33
51
11
5
35
49.2
14
1.8
39
44.7
14.2
2.1
Jumlah
100
100
100
Rajah 1
Isi
1.       Sebab perubahan kepadatan
a)      Permintaan untuk getah dan bijih timah yang tinggi akibat Revolusi Industri di Eropah.
b)      Sistem pengangkutan, komunikasi dan kesihatan yang baik.
c)       Kestabilan politik di Malaya.
d)      Penggunaan teknologi dan jentera-jentea moden dalam sektor pengeluaran.
2.       Perubahan penduduk

India
Cina
Melayu
Lain-lain
a)      Keperluan untuk tenaga buruh di ladang-ladang getah. Tanah Melayu mengeluarkan 53% daripada keluaran dunia
b)      1901-1910 purata 48 000 orang. 1911-1920 purata 90 000 orang. 1925-1929 purata 120 000 orang.
c)       12.8% daripada penduduk Tanah Melayu adalah kaum India.
d)      93% penduduk India datang dari selatan India dalam sector perladangan.
e)      Kaum sikh dan masyarakat India Utara melibatkan diri dalam bidang perdagangan.
a)      Sebelum 1878 masyarakat Cina berjumlah 40 000 orang di tanah Melayu
b)      Bekerja di sector perlombongan

c)       1882-1847 terdapat kira-kira 2.6 juta orang Cina.

d)      Kemasukan imigran perempuan menggalakkan lebih ramai menetap di Tanah Melayu
a)      Jumlah kecil berbanding dengan kaum Cina dan India datang dari Jawa dan Sumatera


b)      1931 28% penduduk Selangor dan 27% penduduk Johor dilahirkan di luar Tanah Melayu.

c)       Mudah berasimilasi dengan penduduk tempatan

d)      Mengurangkan jurang perbezaan antara kaum
a)      2% daripada jumlah penduduk terdiri daripadakaum Arab, Eropah, dan separuh Eropah
Rajah 2

Kesimpulan

Kesan perubahan
1.       Wujud masyarakat majmuk.
2.       Industry bijih timah dan getah berkembang maju.
3.       Timbul masalah social seperti kongsi-kongsi gelap dan setinggan.
4.       Tanah Melayu tetap maju dan lebih stabil selepas Perang Dunia Pertama.

No comments:

Post a Comment