ahlan wa sahlan

PASTIKAN HIDUP ANDA BERJAYA DUNIA DAN AKHIRAT

Sunday, 22 April 2012

Faktor perkembangan ekonomi komersial di Myanmar dan Indonesia


Jelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan sistem ekonomi komersial di Myanmar dan Indonesia pada abad ke-19.

Pendahuluan
-sebelum kedatangan orang-orang Eropah, masyarakat di Asia Tenggara telahpun bergiat aktif dalam aktiviti ekonomi komersial.
- perdagangan yang dijalankan melibatkan kawasan persekitaran dan juga luar.
- kegiatan ini telah mewujudkan kerajaan penting di Asia Tenggara ternmasuklah Myanmar dan Indonesia
- perkembangan ekonomi pada abad ke-19 banyak dipengaruhi oleh kuasa-kuasa barat.

Isi
Perkembangan ekonomi komersial pada abad ke-19 ternyata jauh berbeza daripada amalan ekonomi komersial tradisional.  Menjelang abad ke-19, Myanmar dan Indonesia dikuasai oleh kuasa-kuasa barat yang bertindak sebagai kuasa kolonial dan monopoli semua hasil negara.  Kehadiran Inggeris di Myanmar dan Belanda di Indonesia telah mewujudkan sistem ekonomi dual yang menekankan kepada penhgeluaran bahan mentah untuk jualan di samping mengekalkan ekonomi tradisional berasaskan sara diri.  Ini bermakna hasil pertanian masih menajdi sumber terpenting.

Antara faktor perkembangan pesat ini adalah kerana kuasa barat telah berusaha menguasai politik di Myanmar dan Indonesia bagi membolehkan mereka menguasai sumber ekonomi.  Di Myanmar pihak Inggeris telah berjaya menegakkan kekuasaan mereka melalui tiga siri peperangan yang secara totalnya telah menamatkan pemerintahan tempatan di bawah Dinasti Konbaung pada tahun 1886.  Inggeris telah menguasai seluruh Myanmar dari hilir sehingga ke hulu Myanmar termasuk kawasan dagangan di Bhamo.  Di Indonesia, Belanda dengan penuh helah politik di samping melancarkan serangan.  Dengan menandatangani  perjanjian bersama pemerintah tempatan yang memabwa kepada penyerahan wilayah kepada kekuasaan Belanda, Belanda dengan muddah mengeksploitasi ekonomi tempatan.

Kejayaan Inggeris dan Belanda menarik para pemodal asing ke Myanmar dan Indonesia telah menyumbang kepada perkembangan ekonomi tempatan yang pesat.  Kehadiran para pemodal asing ini bukanlah secara persendirian, akan tetapi dalam bentuk syarikat-syarikat besar yang mementingkan keuntungan.  Pelaburan modal yang besar mampu menjana sistem pertanian di Myanmar dan Indonesia secara perladangan yang melibatkan keluasan kawasan yang lebih besar.   Ketika ini, pemodal asing tidak hanya memberikan perhatian  serius kepada hasil-hasil tradisi yang sedia ada seperti pengeluaran padi, malah melibatkan tanaman kontan yang mempunyai nilai pasaran yang tinggi di Eropah seperti tebu, kopi, teh, tembakau, kapas dan sebagainya.  Di Indonesia, sistem ekonomi komersial berkembang  dengan selepas pengenalan Sistem Kultur(1830-1863).  Sistem ini mengutamakan tanaman dagangan seperti tebu, lada hitam, kopi, kina, dan nila.  Tanaman baru seperti teh, tembakau dan kapas turut diperkenalkan.  Sistem ekonomi komersial semaikn masju dengan pengenalan Dasar Liberal 1863 dan Dasar Etika 1900.  Tumpuan barangan dagangan diberi kepada tanaman eksport untuk pasaran di Eropah seperti getah, kelapa sawit, kelapa, dan koko. Sebagai contoh, Syarikat Deli Maatschappij telah membantu memajukan ladang tembakau di Deli, Sumatera.  Selain sektor pertanian, pemodal serta syarikat-syarikat Eropah turut terlibat dalam sektor perlombongan.  Hasil perlombongan telah membantu memesatkan ekonomi negara tersebut.  Antara hasil perlombongan ialah bijih timah, araang batu, petroleum, gas asli, plumbum, perak, dan sebagainya yang mendapat harga yang tinggi di pasaran Eropah.   Di Myanmar, aktiviti mencari petroleum dijalankan oleh Syarikat Burmah Oil, British Burma Petroleum dan Burma Shell yang menguasai 98% daripada pengeluaran petroleum Myanmar.  Kawasan petroleum utama di Myanmar ialah di Chauk dan Yenangyang.  Plumbum dan perak di Lashio oleh Syarikat Burmah Corporation.  Sementara di Indonesia, aktiviti cari gali petroleum dilakukan oleh Syarikat Diraja Belanda pada tahun 1890. Syarikat Minyak Dordrecth pada tahun 1881 dan Syarikat Standard Oil. Syarikat Bijih Timah Belitung menjalankan perlombongan bijih timah di Kepulauan Belitung. 

Revolusi Perindustrian di Eropah turut mempengaruhi perkembangan ekonomi komersial di dua buah begara tersebut.  Keperluan bahan mentah yang tinggi bagi memenuhi permintaan dari kilang-kilang memaksa Inggeris dan Belanda menjadikan negara Myanmar dan Indonesia sebagai pengeluar bahan mentah utama.  Myanmar yang mengusahakan kapas secara meluas bagi memenuhi permintaan kilang tekstil di Britian, manakala Indonesia mengeluarkan getah bagi membantu memesatkan industri automobil di Netherlands dan lain-lain negara di Eropah.

Penggunaan teknologi serta peralatan-peralatan yang lebih moden menggalakkan lagi perkembangan ekonomi komersial.  Di Myanmar, penanaman padi dijalankan dua kali setahun dengan bantuan teknologi pengairan serta sistem saliran yang moden.  Sistem empangan yang dibina merentasi Sungai Irrawaddy membolehkan penanaman dilakukan secara intensif.  Di Indonesia, penggunaan baja kimia membantu perkembangan pertanian.  Teknologi Botanical Garden menajdikan tanaman kuinin sebagai tanaman yang utama di Pulau Jawa.

Bekalan tenaga buruh yang banyak dan murah turut dikaitkan sebagai faktor berlakunya perkembangan ekonomi komersial di Myanmar dan Indonesia.  Di Myanmar, kemasukan buruh-buruh India dengan jumlah yang ramai telah memainkan peranan penting dalam bidang perladangan serta menjadi pekerja bagi membina jalan raya dan kereta api.  Pengenalan sistem pengangkutan ini memasatkan lagi perkembangan ekonomi.  Di Indonesia, buruh-buruh Cina telah datang beramai-ramai berlaku terutamanya di Sumatera dan Pulau Jawa telah melibatkan diri dalam sektor pertanianm, perlombongan dan perladangan.

Kesimpulan
-          Perluasan ekonomi komersial telah mengalami perkembangan pesat di bawah penguasaan orang Eropah.
-          Walau bagaimanapun, ekonomi imperialis telah meninggalkan beberapa kesan buruk terhadap ekonomi tradisional.
No comments:

Post a Comment